Liturgický program na 3. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU „B“

 Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
16.04.
Pondelok
 18.00 sv. omša
Zdr. Marián, Martin, Ľubica
 Veľkonočná féria
17.04.
Utorok
 07.00 sv. omša
+ Andrej, Alžbeta
Veľkonočná féria
18.04.  
Streda
 18.00 sv. omša
+ Michal, Anna
Veľkonočná féria
19.04
Štvrtok   
  07.00 sv. omša
+ Ján, Eva
Veľkonočná féria
20.04.
Piatok
  18.00 sv. omša + Eucharistická adorácia
za nové kňazské a rehoľné povolania
+ Anna, Ján, Peter
Veľkonočná féria
21.04.
Sobota
18.00 sv. omša s plastnosťou na nedeľu
+ Ján Madár 1. výr.
 Veľkonočná féria
22.04.

Nedeľa

09.00  sv. omša
v Stankovciach 
za veriacich farnosti

10.30  sv. omša

4. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA „B“
Nedeľa Dobrého pastiera
slávnosť
  • Dnes o 14.00 stretnutie všetkých členov ružencového bratstva v kostole. Prosím o vašu účasť.
  • Od zajtra sa začína týždeň modlitieb za duchovné povolania, preto aj na budúcu nedeľu Dobrého pastiera je zbierka na kňazský seminár.
  • V piatok sa spoločne pomodlíme pred sv. omšou ruženec na tento úmysel a po sv. omši bude Eucharistická adorácia.
  • V sobotu o 14.00 stretko detí na fare.
  • Mladomanželia Kirvejovi  obetovali na chrám 50,-€ PBZ
  • Upratovanie kostola: Dobranská Mária, Mazarová Anna, Šalátová Iveta