Liturgický program na 4. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU „B“

 Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
23.04.
Pondelok
 18.00 sv. omša
+ Alžbeta, Jozef
 Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka
spomienka
24.04.
Utorok
 07.00 sv. omša
+ Ján Chromý
Veľkonočná féria
25.04.  
Streda
 18.00 sv. omša
+ Ján, Anna
Svätého Marka, evanjelistu
sviatok
26.04
Štvrtok   
  07.00 sv. omša
Zdr. a dar viery pre Evu s rod.
Veľkonočná féria
27.04.
Piatok
  18.00 sv. omša
+ Mária, Jozef
Veľkonočná féria
28.04.
Sobota
8.00 sv. omša
Zdr. Štefan, Anna
 Veľkonočná féria
29.04.

Nedeľa

08.30  sv. omša
za veriacich farnosti

10.30  sv. omša

5. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA „B“
slávnosť
  • Dnes o 14.00 pobožnosť.
  • v dnešnú nedeľu Dobrého pastiera je zbierka na kňazský seminár
  • V sobotu o 14.00 stretko detí na fare.
  • Dňa 5.5.2018 v sobotu sa uskutoční 14. Rozhlasová púť rádia Lumen do Krakova, cena je 15,-€,
    viac info na nástenke
  • Ďakujem všetkým členom RB, ktorí sa zúčastnili v nedeľu na duchovnej obnove.
  • Milodary: bohuznáma rodina na chrám 100,-€, PBZ
  • Upratovanie kostola: Madárová Marcela, Iľková Anna, Mrázová Marcela