Liturgický program na 5. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU „B“

 Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
30.04.
Pondelok
16.00 sv. spoveď
18.00 sv. omša
+ Anna
Veľkonočná féria
01.05.
Utorok
 08.00 sv. omša
+ Štefan, Anna, Jozef
Svätého Jozefa, robotníka
spomienka
02.05.  
Streda
16.00 sv. spoveď 
18.00 sv. omša
Zdr. manž. Mária a Slavomír 20 výr.
Sv. Atanáza,
biskupa a učiteľa Cirkvi  spomienka
03.05.
Štvrtok   
07.00 sv. omša
Zdr. Ľubica
08.00 sv. spoveď chorých
Svätých Filipa a Jakuba, apoštolov

sviatok

04.05.
Piatok
17.00 Eucharistická adorácia 
18.00 sv. omša
Za živých a + čl. BBSJ
Božské Srdce Ježišovo

Votívna sv. omša

1. piatok v mesiaci

05.05.
Sobota
Farská púť do Krakova  Veľkonočná féria
06.05.

Nedeľa

08.30  sv. omša
za veriacich farnosti

10.30  sv. omša

6. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA „B“
slávnosť
  • Dnes o 14.00 pobožnosť. 
  • Zajtra (v pondelok) po sv. omši môžete v sákrestii nahlásiť úmysly sv. omší na mesiac máj a jún;
  • Zbierka na nedeľu Dobrého Pastiera 196.02 eur;
  • V sobotu o 14.00 stretko deti na fare;
  • 5.5 v sobotu sa uskutoční 14. Rozhlasová púť rádia Lumen do Krakova, cena je 15 eur, odchod autobusu je o 3.00;
  • Milodary: bohuznáma rod. na chrám 50 eur, novomanželia Delyovi 50 eur, bohuznáma rod. 500 eur; PBZ;
  • Upratovanie kostola v sobotu:  Jakubová Eva, Pavúková Mária, Godová Ľubica;
  • 25. apríla dopoludnia zverejnil košický arcibiskup Bernard Bober na Arcibiskupskom úrade   v Košiciach pred novinármi  dátum blahorečenia Anny Kolesárovej. Na priestranstve štadióna Lokomotívy na  Čermelskej ceste v Košiciach  sa blahorečenie uskutoční   1. septembra 2018. Sv. Otec František na obrad blahorečenia  delegoval  kardinála  Amata, prefekta  Kongregácie  pre kauzy svätých .