Liturgický program na 6. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU „B“

 Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
07.05.
Pondelok
18.00 sv. omša
Zdr. Monika s rod.
V čase sejby
Votívna sv. omša
08.05.
Utorok
 08.00 sv. omša
+ Jozef, Ján
Veľkonočná féria
09.05.  
Streda
18.00 sv. omša
+ Jozef
  Vigílna sv. omša zo slávnosti
10.05.
Štvrtok   
07.00 sv. omša
Za veriacich farnosti
18.00 sv. omša 
+ Ján
NANEBOVSTÚPENIE PÁNA
slávnosť
PRIKÁZANÝ SVIATOK
11.05.
Piatok
18.00 sv. omša
+ Ján, Mária
Veľkonočná féria
12.05.
Sobota
08.00 sv. omša + sv. spoveď detí
Zdr. Anna s rod.
 Veľkonočná féria
13.05.

Nedeľa

08.30  sv. omša
za veriacich farnosti

10.30  sv. omša
Slávnosť 1. sv. prijímania
za prvoprijímajúce detí

7. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA „B“
slávnosť
  • Dnes o 15.00 pobožnosť a modlitba KBM. 
  • Nasledujúce tri dni sú prosebnými dňami, obsahom je modlitba za úrodu.
  • Ďakujem všetkým, ktorí ste boli včera na púti rádia Lumen v Krakove.
  • Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédia.
  • V sobotu stretko detí na fare nebude, potom až o dva týždne.
  • Prosím horliteľov, ktorým ostala ešte nevyplnená prihláška do RB, aby ju priniesli do kostola.
  • Milodary: bohuznáma rod. na chrám 100 eur, PBZ;
  • Upratovanie kostola v sobotu:  rodičia prvoprijímajúcich detí
  • 25. apríla dopoludnia zverejnil košický arcibiskup Bernard Bober na Arcibiskupskom úrade   v Košiciach pred novinármi  dátum blahorečenia Anny Kolesárovej. Na priestranstve štadióna Lokomotívy na  Čermelskej ceste v Košiciach  sa blahorečenie uskutoční   1. septembra 2018. Sv. Otec František na obrad blahorečenia  delegoval  kardinála  Amata, prefekta  Kongregácie  pre kauzy svätých .