Liturgický program na ZOSLANIE DUCHA SV. „B“

 Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
21.05.
Pondelok
18.00 sv. omša
Na úmysel kňaza
Preblahoslavenej Panny Márie,
Matky Cirkvi

spomienka
22.05.
Utorok
 07.00 sv. omša
+ Michal, Mária, Ján Matisko
féria
23.05.  
Streda
18.00 sv. omša
Zdr. Pavlína
Sv. Jozefa
votívna sv. omša
24.05.
Štvrtok   
07.00 sv. omša
+ Ján, Andrej
Sviatok Nášho Pána Ježiša Krista,
najvyššieho a večného kňaza

sviatok

25.05.
Piatok
07.00 sv. omša
+ Ján, Anna
féria
26.05.
Sobota
08.00 sv. omša
+ Mária, Jozef
Svätého Filipa Neriho, kňaza

spomienka

27.05.

Nedeľa

08.30  sv. omša
za veriacich farnosti

11.00 ODPUSTOVÁ  sv. omša

hl.celebrant:
Doc. Róbert Lapko Th.D.,PhD,
prorektor Katolíckej univerzity v Ružomberku


Najsvätejšej Trojice

slávnosť

  • Dnes o 14.00 pobožnosť. 
  • Dnes sa končí veľkonočné obdobie, od zajtra sa opäť modlíme modlitbu Anjel Pána;
  • Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí ustanovila zverejneným dekrétom s podpisom prefekta kardinála Roberta Saraha z 11. 2 2018, že od tohto roka sa bude sláviť v celej Cirkvi latinského obradu povinná liturgická spomienka Panny Márie, Matky Cirkvi. Jej termínom bude pondelok po Turíčnej nedeli, tradične označovaný ako Svätodušný pondelok;
  • Zbierka na masmédia: 179.40 eur;
  • Ďakujem všetkým, ktorí boli v sobotu  Košiciach na stretnutí RB a za prípravu Turíčnej vigílie;
  • Milodary: bohuznáma sestra na chrám 50,- eur, bohuznáma rodina na chrám 50 eur, rodičia prvoprijímajúcich detí 50 eur, PBZ;
  • Upratovanie kostola v sobotu: Kmecová Elena; Belasová Mária, Tyniková Anna