Liturgický program na Najsvätejšiu Trojicu „B“

 Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
28.05.
Pondelok
16.00 sv. spoveď
18.00 sv. omša
+ Ján, Jozef, Anna
féria
29.05.
Utorok
 07.00 sv. omša + sv. spoveď
+ Mária, Ján
féria
30.05.  
Streda
16.00 sv. spoveď
18.00 sv. omša
+ Milan, 1. výr.

 
sv. omša s platnosťou zo slávnosti
31.05.
Štvrtok   
07.00 sv. omša
Za farnosť
18.00 sv. omša
Za prvoprijímajúce deti
 Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

PRIKÁZANÝ SVIATOK

01.06.
Piatok
07.00 sv. spoveď chorých
17.00 Eucharistická adorácia
18.00 sv. omša
+ Za živých a + čl. BBSJ
O najsvätejšom Srdci Ježišovom

1. piatok v mesiaci

02.06.
Sobota
07.00 Mariánske večeradlo
08.00 sv. omša
Za členov Ružencového bratstva
O Panne Márii 
votívna sv. omša
03.06.

Nedeľa

08.30  sv. omša
za veriacich farnosti

10.30 sv. omša

9. nedeľa
v cezročnom období „B“

slávnosť

  • Dnes o 14.00 pobožnosť nebude.
  • Na budúcu nedeľu sa uskutočnia v našej farnosti voľby novej horliteľky RB aj horliteľov jednotlivých ruží a tiež finančnej komisie RB, vonku na nástenke si všimnite nový zoznam členov,   do ktorej ruže patríte, aby ste si vedeli zvoliť svoju horliteľku, zoznamy tam budú celý týždeň, preto na budúcu nedeľu po pobožnosti prosím o účasť všetkých členov RB, ktorí ste odovzdali prihlášky;
  • Vo štvrtok po večer. sv. omši bude Eucharistická procesia (oltáriky), prosím o prípravu oltárikov a deti pozývam do sprievodu, prvoprijímajúce v bielych rúchach;
  • V sobotu na fare opekačka pre prvoprijímajúce deti; 
  • Milodary:bohuznámy brat na chrám 50 eur, PBZ
  • Upratovanie kostola v sobotu: Tatarková Ľubica; Hirková Beáta, Ďurková Anna