Najsvätejšie Srdce Ježišovo

Ježišovo srdce je bohaté pre všetkých, ktorí ho vzývajú.

Čím viac biedy našiel Ježiš vo mne, tým viac lásky som našiel ja v jeho srdci.

“Ja som Boh, ale Boh lásky!… Moje srdce je nekonečne sväté, ale tiež nekonečne múdre, ktoré pozná ľudskú krehkosť a slabosť. Skláňa sa  s nekonečným milosrdenstvom k úbohým hriešnikom. Milujem tých, ktorí po prvom páde prídu ku mne prosiť o odpustenie. Ešte viac ich milujem, keď prosia o odpustenie druhého hriechu. Ak sa to stane znovu, nehovorím miliónkrát, ale miliónkrát milión, ešte vždy ich milujem a odpustím im. Úplne zmyjem svojou krvou ich posledný hriech tak, ako ten prvý. Kajúci hriešnici ma nikdy neunavia. Nikdy neprestanem dúfať, že sa navrátia. Čím väčšia bude ich skrúšenosť, tým vrelšie ich privítam. Či otec nemiluje choré dieťa výnimočnou láskou a či mu nevenuje viac opatery a pozornosti, ako zdravým deťom? Aj moje srdce má viac súcitu s hriešnikmi a venuje im väčšiu starostlivosť ako spravodlivý.”

 

 

Nepoškvrnené srdce Panny Márie 

Panna Mária vo Fatime v roku 1917 povedala, že Boh si praje, aby bola vo svete rozšírená úcta k jej Nepoškvrnenému srdcu. Čo to vlastne znamená Nepoškvrnené srdce Panny Márie?

Centrom každej osoby je srdce. Je to centrum duchovné, centrum myslenia, vôle, citov, rozhodnutí. Tak nám o tom hovorí Sväté písmo. Nepoškvrnené srdce sa vzťahuje k tomu, že Panna Mária bola v živote sv. Anny počatá bez škvrny dedičného hriechu. Túto dogmu slávnostne vyhlásil pápež Pius IX. v roku 1854. Ďalej cirkevní otcovia a ďalší svätci vysvetľujú, že Panny Márie sa nedotkol ani tieň hriechu. Nielen prvotného, dedičného hriechu, ale počas celého svojho života nespáchala ani najmenší hriech. Tiež z toho možno vyvodiť, že Panna Mária bola novou Evou, ako hovorí sv. Irenej, pretože Eva spáchala prvotný hriech a Matka Božia mala účasť na jeho odčinení v spojení so svojím synom Ježišom Kristom, a to účasť takú, akú nemá žiaden človek (Pius XII. v encyklike Mediator Dei).

Sviatok Nepoškvrneného srdca Panny Márie teda pripomína jej srdce, teda stred osoby Panny Márie, ktorá je celá krásna, teda nepoškvrnená od akéhokoľvek hriechu, a preto môže svojím deťom tak veľmi pomáhať na ceste do neba. Toto Nepoškvrnené srdce je denne otvorené pre každého človeka z každého národa, veriaceho či neveriaceho, ktorý hľadá duchovné svetlo z temnoty hriechu. Navyše pomoc Panny Márie dosvedčujú aj toľké početné duchovné i telesné zázraky, ktoré sa v našich časoch dejú na jej príhovor. Preto je potrebné sa do tohto Nepoškvrneného srdca skryť modlitbou a úctou k Panne Márii a odovzdávať doňho i svojich blízkych i všetkých ľudí a najmä tých, ktorí najviac potrebujú jej pomoc, ktorí sa nachádzajú v najväčšom nebezpečenstve hriechu a zatratenia. So svojím milým Synom, požehnaj nás Panna Mária. Kráľovná posvätného ruženca, oroduj za nás!