Liturgický program na 10. nedeľu v cezročnom období „B“

 Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
11.06.
Pondelok
 
 
12.06.
Utorok
 18.00 sv. omša
+ Mária, Jozef
Féria
13.06.  
Streda
18.00 sv. omša
Zdr. Peter Popaďák– 50r.
Svätého Antona Paduánskeho,
kňaza a učiteľa Cirkvi
spomienka
14.06.
Štvrtok   
07.00 sv. omša
+ rod. Matisková, Madarová
Féria
15.06.
Piatok
18.00 sv. omša
Zdr. Anna, Pavol
O Božskom Srdci Ježišovom

votívna sv. omša

16.06.
Sobota
18.00 sv. omša s platnosťou na nedeľu
Zdr. Ján – 70r.
Féria
17.06.

Nedeľa

09.00  sv. omša
v Stankovciach

10.30 sv. omša

11. nedeľa
v cezročnom období „B“

slávnosť

 • Dnes o 14.00 pobožnosť 
 • Minulú nedeľu prebehla za účasti členov RB voľba novej šéfky RB a horliteľov ruží, výsledky sú na nástenke;
 • Ďakujem všetkým mladým, ktorí sa venovali našim deťom počas týždňa cez aktivitu „Vypni telku – zapni seba“
 • V nedeľu sa začína Národný týždeň charity. Táto akcia má ambíciu priblížiť širokej verejnosti prácu Slovenskej katolíckej charity a tiež chce motivovať ľudí, aby neboli ľahostajní k biede a chudobe, ktorá je prítomná v spoločnosti. V Sačurove pripravili v piatok 15. 6. program, viac na nástenke;
 • V ponuke je kniha o novej blahoslavenej Anke Kolesárovej, zakúpiť si ju možete v sákrestii,
  cena 5 eur;
 • Milodary: bohuznáma sestra na chrám 50 eur, bohuznáma rod. 50, novomanželia Ivankovi
  50 eur, PBZ
 • Upratovanie kostola v sobotu: Košárová Božena; Longová Daniela, Urbanová Renáta