Liturgický program na 11. nedeľu v cezročnom období „B“

 Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
18.06.
Pondelok
 18.00 sv. omša
Zdr. Lucia s rod.
Féria 
19.06.
Utorok
 07.00 sv. omša
+ Mária, Pavol
Féria
20.06.  
Streda
18.00 sv. omša
+ Mária, Ján, Ján
O Sv. Jozefovi
votívna sv. omša
21.06.
Štvrtok   
07.00 sv. omša
Zdr. novomanželia Delyovi
Svätého Alojza Gonzágu, rehoľníka

spomienka

22.06.
Piatok
18.00 sv. omša
+ rod. Roková, Urbanová
O Božskom Srdci Ježišovom

votívna sv. omša

23.06.
Sobota
15.00 sobášna sv. omša
Irha – Kušnírová
Féria
24.06.

Nedeľa

08.30 sv. omša

10.00 PRIMIČNÁ SV.  LITURGIA V CHRÁME SV. ELIÁŠA

Narodenie svätého Jána Krstiteľa

slávnosť

  • Dnes o 14.00 pobožnosť 
  • Na budúcu nedeľu bude iba jedná sv. omša a to z dôvodu primičnej sv. liturgie nášho rodáka Miroslava Dargaja;
  • Na budúcu nedeľu bude zbierka na dobročinné diela Svätého otca Františka;
  • Stretko detí na fare nebude v sobotu ale výnimočne v nedeľu o 15.30h., bude to posledné stretnutie pred prázdninami, pozývame všetky deti, ktoré chodievali počas roka na stretnutia;
  • v piatok boli pre našu diecézu vysvätení 5 diakoni a v sobotu 6 novokňazi, pamätajme na nich v modlitbe;
  • V ponuke je kniha o novej blahoslavenej Anke Kolesárovej, zakúpiť si ju možete v sákrestii,
    cena 5 eur;
  • Upratovanie kostola v sobotu: Urbanová Veronika; Urigová Katarína, Truchanová Veronika