Liturgický program na 14. nedeľu v cezročnom období „B“

 Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
09.07.
Pondelok
18.00 sv. omša
  +
Anna, Jozef Valovčin

Féria

10.07.
Utorok
 07.00 sv. omša
+ Klára, Ladislav, Helena
Féria
11.07.  
Streda
18.00 sv. omša
+ Mária, Juraj, Jaromír
Sv. Benedikta, opáta,
spolupatróna Európy

sviatok

12.07.
Štvrtok   
    
13.07.
Piatok
Farská púť:

Šaštín – Velehrad


14.07.
Sobota


 
15.07.

Nedeľa

 09.00 sv. omša
v Stankovciach

10.30 sv. omša


15. nedeľa v cezročnom období „B“

slávnosť

  • Dnes o 14.00 pobožnosť
  • Ďakujem všetkým, ktorí ste boli včera na Fatimskej sobote v Obišovciach;
  • Prípravný team blahorečenia Anky Kolesárovej prosí zodpovedných dospelých o dobrovoľnícku službu na tejto slávnosti, viac informácii na annakolesarova.sk;
  • Milodary: z krstu Sáry Márie Uličnej rodičia na chrám obetovali 100 eur; PBZ
  • Upratovanie kostola v sobotu: Matisková Monika; Koľveková Anna, Bartková Mária