Liturgický program na 15. nedeľu v cezročnom období „B“

 Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
16.07.
Pondelok
18.00 sv. omša
 
Zdr. Rebeka
Preblahoslavenej
Panny Márie Karmelskej

ľubovoľná spomienka

17.07.
Utorok
 07.00 sv. omša
+ Mikuláš
Sv. Andreja-Svorada a Benedikta,
pustovníkov

spomienka

18.07.  
Streda
18.00 sv. omša
+ Anna, Jozef Valovčin
Sv. Jozefa
votívna sv. omša 
19.07.
Štvrtok   
  07.00 sv. omša
+ kňaz Jozef
Féria
20.07.
Piatok
18.00 sv. omša
+
Emília a rodičia
Féria
21.07.
Sobota
08.00 sv. omša
+ Mária, Ervín

 Féria
22.07.

Nedeľa

 08.30 sv. omša
za veriacich farnosti

10.30 odpustová sv. liturgia
v chráme sv. Eliáša

 Hl. celebrant:
ThLic. PaedDr. Martin  Zlacký,
humenský vikár


16. nedeľa
v cezročnom období „B“

slávnosť

  • Dnes o 14.00 pobožnosť
  • Prípravný team blahorečenia Anky Kolesárovej prosí zodpovedných dospelých o dobrovoľnícku službu na tejto slávnosti, viac informácii na annakolesarova.sk;
  • Budúci víkend bude odpustová slávnosť v GABOLTOVE (Mons. J. Haľko), program na nástenke
  • Upratovanie kostola v sobotu: Senková Mária, Hatalová Mária, Furdáková Mária