Liturgický program na 16. nedeľu v cezročnom období „B“

 Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
23.07.
Pondelok
 

 

24.07.
Utorok
   
25.07.  
Streda
D  O  V  O  L  E  N  K  A

 

26.07.
Štvrtok   
   
27.07.
Piatok
   
28.07.
Sobota
 

 
29.07.

Nedeľa

 08.30 sv. omša
za veriacich farnosti

10.30 sv. omša


17. nedeľa
v cezročnom období „B“

slávnosť

  • Dnes o 14.00 pobožnosť
  • Na budúcu nedeľu bude zbierka na finančné zabezpečenie slávnosti blahorečenia Anny Kolesárovej o ktorú prosí p. arcibiskup.
  • Počas mojej neprítomnosti ma bude zastupovať Farský úrad Sačurov. V prípade pohrebnej udalosti kontaktujte p. kostolníčku;
  • Ďakujem z kvetinové dary pre náš kostol.
  • Bohuznáma sestra na chrám 50 eur;
  • Upratovanie kostola v sobotu: Šaffová Veronika, Ivanková Emília, Bilá Anna