Liturgický program na 19. nedeľu v cezročnom období „B“

 Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
13.08.
Pondelok
   
14.08.
Utorok
   
15.08.  
Streda
07.00 sv. omša
Za veriacich farnosti

18.00 sv. omša
Na úmysel kňaza

NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE

slávnosť

PRIKÁZANÝ  SVIATOK

16.08.
Štvrtok   
   
17.08.
Piatok
18.00 sv. omša

Féria
18.08.
Sobota
18.00 sv. omša
s platnosťou na nedeľu

19.08.

Nedeľa

09.00 sv. omša
v Stankovciach
Za veriacich farnosti

10.30 sv. omša

20. nedeľa
v cezročnom období „B“

slávnosť

  • Dnes o 14.00h. pobožnosť
  • Miesta v autobuse na slávnosť blahorečenia sú už naplnené. Presný čas odchodu bude oznámený neskôr.
  • Na budúci utorok večer o 19.30 h. pozývame deti a ich rodičov na detské letné kino.
  • Milodary: bohuznáma rodina 50,- eur, bohuznáma rodina 50,- eur; PBZ
  • Upratovanie kostola v sobotu: Madárová Mária, Urbanová Magdaléna, Bila Mária; PBZ