Liturgický program na 20. nedeľu v cezročnom období „B“

 Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
20.08.
Pondelok
   
21.08.
Utorok
   
22.08.  
Streda

D  O  V  O  L  E  N  K  A


 

23.08.
Štvrtok   
   
24.08.
Piatok
 
25.08.
Sobota
 

26.08.

Nedeľa

08.30 sv. omša
Za veriacich farnosti

10.30 sv. omša

21. nedeľa
v cezročnom období „B“

slávnosť

  • Dnes o 14.00h. pobožnosť
  • Miesta v autobuse na slávnosť blahorečenia sú už naplnené. Predpokladaný čas odchodu bude o 6.00h. Organizačné pokyny sú na webovej stránke annakolesarova.sk;
  • Ďakujem všetkým deťom a rodičom, ktorí boli v utorok na detskom letnom kine.
  • Počas čerpania dovolenky ma bude zastupovať farský úrad v Sačurove. V prípade pohrebnej udalosti kontaktujte p. kostolníčku;
  • Milodary: bohuznáma  rod. na chrám 20,- eur a z krstu Andrey Kuriškovej rodičia obetovali 50 eur;  PBZ
  • Upratovanie kostola v sobotu: Zeleňáková Mária, Urbanová Ružena, Dorošová  Anna; PBZ