Liturgický program na 21. nedeľu v cezročnom období „B“

 Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
27.08.
Pondelok
 18:00 sv. omša
+ Milan
Sv. Moniky
spomienka
28.08.
Utorok
 07:00 sv. omša
+  Rudolf, Alžbeta
 Sv. Augustína,
biskupa a učiteľa Cirkvi
spomienka
29.08.  
Streda
18:00 sv. omša
Zdr. Marek a Mária – 10. výročie manželstva
Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa
spomienka
30.08.
Štvrtok   
 07:00 sv. omša
Zdr. Ružena
 Féria
31.08.
Piatok
 18:00 sv. omša
+  Michal
O predrahej Krvi nášho Pána Ježiša Krista
votívna sv. omša
01.09.
Sobota
 

10.00 pontifikálna sv. omša
spojená s obradom blahorečenia
Božej služobnice Anny Kolesárovej v Košiciach

celebruje J. Em. kardinál Giovanni Angelo Becciu,
prefekt Kongregácie pre kauzy svätých,
legát pápeža Františka


02.09.

Nedeľa

08.30 sv. omša
Za veriacich farnosti

10.30 sv. omša

22. nedeľa
v cezročnom období „B“

slávnosť

  • Dnes o 14.00h. pobožnosť
  • Na budúcu sobotu sv. omša nebude z dôvodu našej účasti na slávnosti blahorečenia. Odchod autobusu bude od kostola o 5.30h., prosím o dochvíľnosť tých, ktorí ste sa prihlásili;
  • V piatok vás pozývam na sv. omšu, po ktorej bude vyložená Sviatosť Oltárna, pomodlíme sa litánie a modlitbu za svätorečenie Anky Kolesárovej;
  • Upratovanie kostola v sobotu:  Tresová Viera, Novakovská Anna, Urbanová Anna; PBZ