Liturgický program na 22. nedeľu v cezročnom období „B“

 Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
03.09.
Pondelok
16:00 sv. spoveď
18:00 sv. omša
Zdr. Mária

O Duchu Svätom
Veni Sancte
začiatok šk. roka

04.09.
Utorok
 07:00 sv. omša + sv. spoveď
+ rod. Krabkova
 
Féria
05.09.  
Streda
16:00 sv. spoveď
18:00 sv. omša

+ rod. Indriškova
o Sv. Jozefovi
votívna sv. omša
06.09.
Štvrtok   
07:00 sv. omša + spoveď chorých
+ kňaz Jozef
Za duchovné povolania
votívna sv. omša
07.09.
Piatok
17:00 Eucharistická adorácia
18:00 sv. omša
Za živých a + čl. BBSJ

Sv. troch košických mučeníkov –
Marka Križina, Melichara Grodzieckeho
a Štefana Pongrácza, kňazov a mučeníkov

spomienka

08.09.
Sobota
08:00 sv. omša
+ rod. Petrovičova
 
Narodenie Panny Márie
sviatok
09.09.

Nedeľa

08.30 sv. omša
Za veriacich farnosti

10.30 sv. omša

23. nedeľa
v cezročnom období „B“

slávnosť

  • Dnes o 15.00h. pobožnosť KBM a výmena ružencových tajomstiev;
  • V pondelok pozývam učiteľov, žiakov a študentov na sv. omšu, pri ktorej budeme prosiť o dary DS pre nový šk. rok;
  • Ďakujem všetkým, ktorí ste mali včera účasť na slávnosti blahorečenia Anky Kolesárovej;
  • Bratia pavlíni z vranovskej baziliky vás pozývajú na odpustovú slávnosť. Program je na nástenke;
  • Milodary: z krstu Jozefa Kohúta rodičia obetovali 50 eur, PBZ;
  • Upratovanie kostola v sobotu: Ištoková Mária, Makanová Anna, Valovčinová Anna;   PBZ