Liturgický program na 23. nedeľu v cezročnom období „B“

 Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
10.09.
Pondelok
18:00 sv. omša
+ rod. Viteková

Féria

11.09.
Utorok
 07:00 sv. omša
+ rod. Opalková
 
Féria
12.09.  
Streda
18:00 sv. omša
+ Mária, Mária
Najsvätejšieho mena
Panny Márie
ľubovoľná spomienka
13.09.
Štvrtok   
07:00 sv. omša
+ Jozef Madár – 5. výr.
Sv. Jána Zlatoústeho,
biskupa a učiteľa Cirkvi

spomienka

14.09.
Piatok
17:30 pobožnosť Krížovej cesty
18:00 sv. omša

+ Štefan, Anna a + rodina
Povýšenie Svätého kríža
sviatok


15.09.
Sobota
08:30 sv. omša
Za veriacich farnosti
10:30 sv. omša
Na úmysel darcu
 
Sedembolestnej Panny Márie,
patrónky Slovenska

slávnosť

16.09.

Nedeľa

09.00 sv. omša v Stankovciach

10.30 sv. omša
Zdr. Mária – 80r.

24. nedeľa
v cezročnom období „B“

slávnosť

  • Dnes o 14.00h. pobožnosť;
  • V piatok sa pred sv. omšou spoločne pomodlíme pobožnosť Krížovej cesty;
  • p. Bandurová vám oznamuje, že ružencové bratstvo našej farnosti dostalo ďakovný list z Košíc za finančnú podporu Mariánskeho dominikánskeho centra, môžete si ho pozrieť vzadu na nástenke;
  • Dnes popoludní v Štrasburgu bude blahorečená sr. Alfonza Mária Eppingerová, zakladateľka rehole do ktorej patrí aj naša rodáčka sr. Margita, priamy prenos si môžete pozrieť dnes popoludní o 14.20 na internete na stránke francúzskej TV KTO;
  • V stredu po sv. omši budem písať úmysly sv. omší na september a október;
  • Milodary: mladomanželia Ihnacikovi na chrám obetovali 50 eur, PBZ
  • Upratovanie kostola: Pavlišinová Božena, Baníková Viera, Urbanová Anna; PBZ