Liturgický program na 24. nedeľu v cezročnom období „B“

 Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
17.09.
Pondelok
18:00 sv. omša
+ Ján Paulišin
Féria
18.09.
Utorok
 07:00 sv. omša
+ Karol, Jaroslav Vaško
 
Féria
19.09.  
Streda
18:00 sv. omša
+ Anna, Ján
Poďakovanie za úrodu
votívna sv. omša
kántrový deň
20.09.
Štvrtok   
07:00 sv. omša
+ Alžbeta, Ján, Jozef
Sv. Ondreja Kima Taegona a spoločníkov, mučeníkov

spomienka

21.09.
Piatok
18:00 sv. omša
+ Verona, Michal Matisko
+ Michal Majerník
Sv. Matúša,
apoštola a evanjelistu

sviatok

22.09.
Sobota
08:00 sv. omša
+ Jozef, Mária
15:00 sobášna sv. omša
Kočiš – Tkáčová
 Panny Márie
v sobotu
spomienka
23.09.

Nedeľa

08.30 sv. omša
Z
a farnosť
10.30 sv. omša
Zdr. Michal 77r.

25. nedeľa
v cezročnom období „B“

slávnosť

  • Dnes o 14.00h. pobožnosť;
  • Na budúcu nedeľu bude zbierka na rádio Lúmen;
  • Budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu sú jesenné kántrové dni, ich obsahom je poďakovanie za úrodu,
    na tento úmysel sa budeme modliť v stredu po sv. omši;
  • Milodary: mladomanželia Jakubovi na chrám obetovali 100 eur, PBZ; 
  • Upratovanie kostola: Pavlišinová Magdaléna, Bialobková Helena, Urbanová Anna; PBZ