Liturgický program na 25. nedeľu v cezročnom období „B“

 Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
24.09.
Pondelok
18:00 sv. omša
+ Michal, Alžbeta
Féria
25.09.
Utorok
 07:00 sv. omša
Zdr. rod. Borošová
 
Féria
26.09.  
Streda
18:00 sv. omša
+ Ján, Adela, Ján, Alžbeta 
Sv. Jozefa
votívna sv. omša
27.09.
Štvrtok   
07:00 sv. omša
+ Jozef

Sv. Vincenta de Paul,
kňaza
spomienka

28.09.
Piatok
18:00 sv. omša
+ Michal

Féria

29.09.
Sobota
08:00 sv. omša
Zdr. Gizela, 88r.
Sv. Michala, Gabriela
a Rafaela, archanjelov

sviatok

30.09.

Nedeľa

08.30 sv. omša
Za farnosť
 

10.30 sv. omša
Zdr. Ján Vaľo, 80r.

26. nedeľa
v cezročnom období „B“

slávnosť

  • Dnes o 14.00h. pobožnosť nebude;
  • V dnešnú nedeľu je zbierka na rádio Lumen, za váš milodar srdečná vďaka;
  • Na budúci víkend od piatku do nedele modlitbové trojdnie spoločenstva Modlitby matiek; program na nástenke;
  • Milodary: mladomanželia Kočišovi na chrám obetovali 50 eur, bohuznáma rod. 50 eur, PBZ; 
  • Upratovanie kostola: Valovčinová Mária, Popaďáková Mária, Dudášová Anna, PBZ