Liturgický program na 26. nedeľu v cezročnom období „B“

 Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
01.10.
Pondelok
16:00 sv. spoveď
18:00 sv. omša

Zdr. Jozef a Mária Pavliščákovi 60r. manželstva

Sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša
(z Lisieux),
panny a učiteľky Cirkvi
spomienka

02.10.
Utorok
07:00 sv. omša + sv. spoveď
+ Nataša
Sv. anjelov strážcov
spomienka
03.10.  
Streda
16:00 sv. spoveď
18:00 sv. omša

Zdr. Anna 50r. 
Sv. Jozefa
votívna sv. omša
04.10.
Štvrtok   
07:00 sv. omša + sv. spoveď chorých
+ Jozef, Ján, Mária, Andrej, Jaroslav
Za povolania na kňazský stav
votívna sv. omša
05.10.
Piatok
17:00 Eucharistická adorácia
18:00 sv. omša
Za živých a + členov BBSJ

O Najsvätejšom Srdci Ježišovom
votívna sv. omša

 

06.10.
Sobota
07:00 Mariánske večeradlo
08:00 Zádušná sv. omša
za zomrelého Jána Rabatina
zádušná sv. omša
07.10.

Nedeľa

08.30 sv. omša
Zdr. Mária – 85r.
10.30 ODPUSTOVÁ SV. LITURGIA
V STANKOVCIACH

27. nedeľa
v cezročnom období „B“

slávnosť

  • Dnes o 14.00h. pobožnosť
  • Zbierka na rádio Lúmen 337.75 eur, za váš milodar srdečná vďaka;
  • Začína ružencový mesiac október, rozpis modlitby sv. ruženca je aj na nástenke;
  • Prvý októbrový víkend bude v Obišovciach odpustová slávnosť Ružencovej Panny Márie, v nedeľu hlavným celebrantom bude J.Em. Jozef kardinál Tomko, program je na nástenke;
  • V Stankovciach bude odpustová slávnosť, na ktorú vás o. Slavomír srdečne pozýva;
  • Ďakujem všetkým, ktorí ste boli včera vo Vysokej na slávnostnej vigílii uloženia relikvii Anky Kolesárovej;
  • Milodary: bohuznáma rod. na chrám obetovala 100 eur, PBZ; 
  • Upratovanie kostola: Čižmárová Lucia, Madárová Jana, Kohútová Beáta, PBZ