Liturgický program na 27. nedeľu v cezročnom období „B“

 Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
08.10.
Pondelok
18:00 sv. omša
+ Mária, Jozef, Michal

Féria

09.10.
Utorok
07:00 sv. omša
+ Michal, Mária
Féria
10.10.  
Streda
18:00 sv. omša
+ Ľudmila, Ján
Sv. Jozefa
votívna sv. omša
11.10.
Štvrtok   
07:00 sv. omša
+ Jozef, Mária
Féria
12.10.
Piatok
18:00 sv. omša
+ Mária, Ján

Za odpustenie hriechov
votívna sv. omša

13.10.
Sobota
08:00  sv. omša
+ Ján, Terézia, Alžbeta, Pavol
Panny Márie v sobotu

ľubovoľná spomienka

14.10.

Nedeľa

08.30 sv. omša
Za veriacich farnosti
10.30 sv. omša
+ Ján Mišinec

28. nedeľa
v cezročnom období „B“

slávnosť

  • Dnes o 15.00h. pobožnosť KBM a výmena ružencových tajomstiev
  • Začal sa ružencový mesiac október, rozpis modlitby sv. ruženca je na nástenke, prosím horliteľov ruží,
    aby zabezpečili svojich členov na modlitbu sv. ruženca
  • V sobotu na fare budú pokračovať stretnutia detí
  • Milodary: rodina Mareka Madára na oltár obetovala 50,- Eur a dve bohuznáme rodiny na chrám obetovali po 100,- Eur PBZ; 
  • Upratovanie kostola:  Bialobková Mária, Pančušková Mária, Majzeľová Mária, PBZ