Liturgický program na 28. nedeľu v cezročnom období „B“

 Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
15.10.
Pondelok
18:00 sv. omša
+ Miroslav, Michal
Sv. Terézie od Ježiša (z Ávily),
panny a učiteľky Cirkvi

spomienka

16.10.
Utorok
07:00 sv. omša
+ Jozef, Mária, Jozef
Féria
17.10.  
Streda
18:00 sv. omša
Zdr. Štefan a Anna 60r. manželstva
Sv. Ignáca Antiochijského,
biskupa a mučeníka

spomienka

18.10.
Štvrtok   
18:00 sv. omša
+ Andrej, Anna
Sv. Lukáša,
evanjelistu

sviatok

19.10.
Piatok
07:00 sv. omša
+ Jozef, Jozef

Za tých, ktorí nám ubližujú
votívna sv. omša

20.10.
Sobota
08:00  sv. omša
Zdr. Alžbety 97r.
 Panny Márie
v sobotu

spomienka

21.10.

Nedeľa

09.00 sv. omša v Stankovciach

10.30 sv. omša
Zdr. Mária, 50r.

29. nedeľa
v cezročnom období „B“

MISIJNÁ NEDEĽA

slávnosť

  • Dnes o 14.00h. pobožnosť – mládež, stále je ružencový mesiac október pamätajme na modlitbu sv. ruženca;
  • V sobotu na fare pokračujú stretnutia detí;
  • V kostole vzadu na stolíku si môžete zakúpiť sviečku za nenarodené deti, odporúčaná cena je 1 eur; viac informácii na nástenke;
  • Budúca nedeľa je misijná. Pri svätých omšiach bude celonárodná zbierka na misie, ktorá bude obetovaná chudobným farnostiam v Etiópii, za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať;
  • Upratovanie kostola: Svepešová Anna, Madarová Eva, Hrunená Monika; PBZ