Liturgický program na 29. nedeľu v cezročnom období „B“

 Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
22.10.
Pondelok
18:00 sv. omša
Zdr. Šimonko 1r.
Sv. Jána Pavla II.,
pápeža

ľubovoľná spomienka

23.10.
Utorok
07:00 sv. omša
Za uzdravenie bohuznámej rodiny
Féria
24.10.  
Streda
18:00 sv. omša
Zdr. Jozef 60r.
Sv. Jozefa
votívna sv. omša
25.10.
Štvrtok   
07:00 sv. omša
Za múdrosť pre Martinu
Féria
26.10.
Piatok
18:00 sv. omša
+ Mária, Andrej

Féria

27.10.
Sobota
08:00  sv. omša
+ Jozef, Zuzana
 Panny Márie
v sobotu
spomienka
28.10.

Nedeľa

08.30 sv. omša
Za farnosť

10.30 sv. omša
Zdr. Mária, 50r.

30. nedeľa
v cezročnom období „B“

slávnosť

  • Dnes o 14.00h. októbrová pobožnosť
  • Dnešná nedeľa je misijná. Pri svätých omšiach je celonárodná zbierka na misie ktorá bude obetovaná chudobným farnostiam v Etiópii, za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať;
  • V pondelok po sv. omši bude stretnutie prvoprijímajúcich detí, prosím všetkých o účasť;
  • V sobotu na fare pokračujú stretnutia detí;
  • Na budúci týždeň v noci zo soboty na nedeľu sa mení letný čas na zimný, ručičky hodiniek si posúvame o hodinu dozadu;
  • V kostole vzadu na stolíku si stále môžete zakúpiť sviečku za nenarodené deti, odporúčaná cena je 1,- eur; viac informácii na nástenke;
  • Stále si môžete v sakristii zakúpiť stolový kalendár na budúci rok cena 2,50 eur;
  • Upratovanie kostola: Pavlišinová Anna, Martinková Veronika, Valovčinová Maria; PBZ