Liturgický program na 30. nedeľu v cezročnom období „B“

 Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
29.10.
Pondelok
16:00 sv. spoveď
18:00 sv. omša

Zdr. Lucia a Tomáš s rod.
Féria
30.10.
Utorok
07:00 sv. omša + sv. spoveď
+ Jozef Madár
Féria
31.10.  
Streda
16:00 sv. spoveď
18:00 sv. omša
Zdr. Martina
Vigílna sv. omša
zo slávnosti

01.11.
Štvrtok   
08:30 sv. omša
Za farnosť  

10:30 sv. omša
Za všetkých verných zosnulých 

14:00 dušičková pobožnosť
na cintoríne

Všetkých svätých
slávnosť

PRIKÁZANÝ SVIATOK

02.11.
Piatok
07:00 sv. omša
Na úmysel sv. otca Františka 
+ Eucharistická pobožnosť
+ sv. spoveď chorých

18:00 sv. omša
Za všetkých verných zosnulých

Spomienka na všetkých
verných zosnulých
03.11.
Sobota
07:00  Mariánske večeradlo

08:00  sv. omša
Za všetkých verných zosnulých

 Panny Márie
v sobotu
spomienka
04.11.

Nedeľa

08.30 sv. omša
Za farnosť

10.30 sv. omša
Za všetkých verných zosnulých

31. nedeľa
v cezročnom období „B“

slávnosť

  • Dnes o 14.00h. októbrová pobožnosť – muži
  • Vo štvrtok popoludní o 14.00 bude dušičková pobožnosť na cintoríne;
  • V piatok po rannej sv. omši bude eucharistická pobožnosť a potom sv. spoveď chorých;
  • Zbierka na misie bola v sume 380,70€; za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať;
  • Milodary: z krstu Daniela Poľaka rodičia obetovali 50 eur, bohuznáma rodina 100 eur; PBZ 
  • Upratovanie kostola: Vašková Anna, Bandurová Eva, Kačmárová Mária;