Liturgický program na 31. nedeľu v cezročnom období „B“

 Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
05.11.
Pondelok
18:00 sv. omša
Za všetkých verných zosnulých 
Féria
06.11.
Utorok
18:00 sv. omša
Za všetkých verných zosnulých 
Féria
07.11.  
Streda
18:00 sv. omša
Za všetkých verných zosnulých 

o sv. Jozefovi
08.11.
Štvrtok   
18:00 sv. omša
Za všetkých verných zosnulých 
Za zomrelých
votívna sv. omša
09.11.
Piatok
18:00 sv. omša
Zdr. Andrea
Výročie posviacky
Lateránskej baziliky
sviatok
10.11.
Sobota
08:00  sv. omša
+ Alžbeta Urbanová
 Sv. Leva Veľkého,
pápeža a učiteľa Cirkvi
spomienka
11.11.

Nedeľa

08.30 sv. omša
Za farnosť

10.30 sv. omša 

32. nedeľa
v cezročnom období „B“

slávnosť

  • Dnes o 15.00 h. KBM a výmena ružencových tajomstiev
  • Od dnes môžete v sákristii vyrovnať predplatné časopisov Posol, Ruženec a Hlasy z misií na budúci rok, keďže potrebujeme poslať objednávku;
  • Rovnako vás prosím o kostolnícke a kantorské za tento kalendárny rok;
  • 13.11 v utorok sa v Košiciach pre mladých uskutoční evanjelizačný projekt Godzone, kto by mal záujem, tak sa prosím nahláste cez facebook u Vierky Uličnej, poplatok 3 eur, návrat vo večerných hodinách, čas odchodu bude upresnený neskôr;
  • Upratovanie kostola: Straková Anna, Noseková Eva, Nemčíková Mária; PBZ