Liturgický program na 32. nedeľu v cezročnom období „B“

 Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
12.11.
Pondelok
18:00 sv. omša
+ rod. Krkošová, Lidecká, Anna, Marta
Sv. Jozafáta,
biskupa a mučeníka
spomienka
13.11.
Utorok
07:00 sv. omša
Za Božiu pomoc pre Zuzana, Tomáš,
Lucia, Anna, Eva, Pavol
Féria
14.11.  
Streda
18:00 sv. omša
+ Anton, Mária

o sv. Jozefovi
votívna sv. omša
15.11.
Štvrtok   
07:00 sv. omša
Za farnosť
Féria
16.11.
Piatok
18:00 sv. omša
Zdr. sr. Margita  – 45r.

Féria
17.11.
Sobota
18:00  sv. omša
s platnosťou na nedeľu
Zdr. Mária Urbanová – 60r.
Sv. Alžbety Uhorskej,
rehoľníčky

spomienka

18.11.

Nedeľa

09.00 sv. omša v Stankovciach

10.30 sv. omša 
Zdr. Mária Nemčíková 50r.

33. nedeľa
v cezročnom období „B“

slávnosť

  • Dnes o 14.00 h. pobožnosť
  • V sákristii môžete  vyrovnať predplatné časopisov Posol, Ruženec a Hlasy z misií na budúci rok;
  • Rovnako vás prosím o kostolnícke a kantorské za tento kalendárny rok;
  • 13.11 v utorok sa v Košiciach pre mladých uskutoční evanjelizačný projekt Godzone, kto by mal záujem tak sa prosím ešte nahláste cez Facebook u Vierky Uličnej, poplatok 3 eur, čas odchodu bude o 16.00 h. od kostola; návrat vo večerných hodinách
  • Na budúcu sobotu popoludní o 13.00 h. bude nácvik detí na mikulášku sv. omšu, pozývam deti;
  • Upratovanie kostola: Panáková Mária, Bobíková Monika, Jakubová Mária; PBZ