Liturgický program na 33. nedeľu v cezročnom období „B“

 Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
19.11.
Pondelok
18:00 sv. omša
Zdr. Marek – 40r.
Féria
20.11.
Utorok
18:00 sv. omša
+ Emília
Bl. Anna Kolesárová,
panna a mučenica
spomienka
21.11.  
Streda
18:00 sv. omša
+ Ján, Helena Madarovi

Obetovanie Panny Márie
spomienka

22.11.
Štvrtok   
07:00 sv. omša
+ Štefan, Anna
Sv. Cecílie,
panny a mučenice
spomienka
23.11.
Piatok
18:00 sv. omša
Zdr. Mária  – 50r.
Féria
24.11.
Sobota
08:00  sv. omša
Zdr. Anna – 80r.
Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza,
a spoločníkov, mučeníkov
spomienka 
25.11.

Nedeľa

08.30 sv. omša 
Za farnosť 

10.30 sv. omša 

34. nedeľa
v cezročnom období „B“

slávnosť

KRISTA  KRÁĽA

 

  • Dnes o 14.00 h. pobožnosť
  • Vo Vysokej n/U budú každú tretiu sobotu v mesiaci „pútnické soboty“ s programom od 15.00 hod., viac informácii sa dozviete na webovej stránke farnosti Pavlovce n/Uhom;
  • V sákristii môžete  vyrovnať predplatné časopisov Posol, Ruženec a Hlasy z misií na budúci rok;
  • Rovnako vás prosím o kostolnícke a kantorské za tento kalendárny rok;
  • Na budúcu sobotu popoludní o 14.00 h. bude nácvik detí na mikulášku sv. omšu, pozývam deti;
  • Milodary: p. Mária Urbanová Hlavná 770 na účet farnosti zaslala 100 Eur, PBZ; 
  • Upratovanie kostola: Kroková Emília, Tkáčová Božena, Burnátová Mária, PBZ