Liturgický program na 34. nedeľu v cezročnom období „B“

 Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
26.11.
Pondelok
18:00 sv. omša
+ Ludvík, Anna
Féria
27.11.
Utorok
07:00 sv. omša
Za dar viery pre Jána
Féria
28.11.  
Streda
18:00 sv. omša
+ za zosnulých bohuznámej rodiny

Sv. Jozefa
votívna sv. omša

29.11.
Štvrtok   
07:00 sv. omša
+ Andrej Piškanin, kňaz
Féria
30.11.
Piatok
18:00 sv. omša
+ Pavol, Ján
Sv. Ondreja, apoštola
sviatok
hlavný patrón arcidiecézy
01.12.
Sobota
07:00 sv. omša
+ Mariánske večeradlo
Za čl. ružencového bratstva 

10.00 sv. omša
v Košickej katedrále, 
celodiecézne kňazské rekolekcie

Panny Márie v sobotu

  ľubovoľná spomienka 

02.12.

Nedeľa

08.30 sv. omša 
Za farnosť 

10.30 sv. omša 

1. adventná nedeľa
rok „C“

Zbierka na charitu  

 • Dnes o 14.00 h. pobožnosť
 • Na budúcu nedeľu začína adventné obdobie ako čas prípravy na sviatky Narodenia Pána. Pri každej sv. omši bude požehnanie adventných vencov, ktoré donesiete do chrámu;
 • Vo štvrtok v Čemernom o 18.00 sv. omša v rámci Ondrejovských dní;
 • Vo farnosti Slovenská Kajňa sa konajú misie pod vedením o. redemtoristov, program na nástenke;
 • Na dobročinnú zbierku sv. Alžbety ste obetovali 285.14 eur,
 • Na budúcu nedeľu jesenná zbierka na charitu, list p. arcibiskupa vonku na nástenke PBZ;  
 • V sákristii si môžete zakúpiť vianočné oplátky, cena 0,80 centov, taktiež môžete  vyrovnať predplatné časopisov Posol, Ruženec a Hlasy z misií na budúci rok;
 • Rovnako vás prosím o kostolnícke a kantorské za tento kalendárny rok;
 • Vo štvrtok o 18.00 h. bude nácvik detí na mikulášku sv. omšu, pozývam deti;
 • Milodary: bohuznáma sestra na chrám 50 eur, z krstu Timey Márie rodičiana chrám 100 eur, PBZ; 
 • Upratovanie kostola: Šuľáková Anna, Straková Ľudmila, Tirpáková Mária; PBZ