Liturgický program na 1. adventnú nedeľu „C“

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
03.12
Pondelok
16.00 sv. spoveď
18.00 sv. omša
Zdr. Lucia 18r.
Sv. Františka Xaverského,
kňaza
spomienka
04.12
Utorok
07.00 sv. omša + sv. spoveď
+ Michal, Alžbeta
Féria
05.12.
Streda
16.00 sv. spoveď
18.00 sv. omša za účastí detí
+ Michal
Féria
06.12.
Štvrtok
07.00 sv. omša + spoveď chorých
+
Dušan
sv. Mikuláša, biskupa
ľubovoľná spomienka
07.12.
Piatok
17.00 Eucharistická pobožnosť
18.00 sv. omša
Za živých a + čl. BBSJ
Vigílna sv. omša
zo slávnosti
08.12.
Sobota
08.00 sv. omša
Za veriacich farnosti
 Nepoškvrnené počatie
Panny Márie

slávnosť
PRIKÁZANÝ SVIATOK

09.12
Nedeľa
08.30 sv. omša 
Za farnosť

10.30 sv. omša


2. adventná nedeľa“C“

 

  • Dnes o 14.00 pobožnosť KBM + výmena ružencových tajomstiev;
  • V pondelok budem písať úmysly sv. omší na december a január;
  • V stredu pozývam deti na sv. omšu, príde k nám biskup sv. Mikuláš;
  • Prosím, aby ste prišli nahlásiť chorých pred vianočnými sviatkami; 
  • Na budúcu sobotu stretko detí na fare nebude;
  • Milodary:  p. Jozef Otrošina na chrám obetoval 50,- € PBZ
  • Upratovanie kostola: Kočišová Helena, Demeterová Emília, Kačmárová Mária, PBZ