Liturgický program na 2. adventnú nedeľu „C“

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
10.12
Pondelok
18.00 sv. omša
+ Ján, Jaroslav
Féria
11.12
Utorok
06.00 rorátna sv. omša
Zdr. Jozef
O Panne Márii
votívna sv. omša
12.12.
Streda
18.00 sv. omša
Zdr. Jozef 70r.
Za zachovanie mieru
a spravodlivosti
votívna sv. omša
kántrový deň
13.12.
Štvrtok
06.00 sv. omša
+
Jozef
O Panne Márii
votívna sv. omša
14.12.
Piatok
od 08.00 Celodenná
Eucharistická poklona 
18.00 sv. omša
 
+ Jozef
Sv. Jána z Kríža,
kňaza a učiteľa Cirkvi
spomienka
15.12.
Sobota
06.00 sv. omša
+
Michal, Alžbeta
O Panne Márii
votívna sv. omša
16.12
Nedeľa
08.30 sv. omša
Za farnosť

10.30 sv. omša

3. adventná nedeľa“C“

 

 • Dnes o 14.00 pobožnosť;
 • Ďakujem za celú prípravu mikulášskej sv. omše v stredu večer a ružencovému bratstvu za finančné krytie a za finančný dar na výzdobu;
 • Zbierka na charitu bola 286,17 eur, PBZ; 
 • Na budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu sú zimné kántrové dni, obsahom je modlitba za pokoj a spravodlivosť vo svete;
 • Deti pozývam na rorátne sv.omše a po nich na faru na chutné raňajky;
  zároveň aj v sobotu na stretko
 • Na budúcu nedeľu od 14.00 do 16.00 bude predvianočná sv. spoveď, prosím o dobrú prípravu a dochvíľnosť
 • Prosím, aby ste prišli nahlásiť chorých pred vianočnými sviatkami; 
 • Milodary: bohuznáma rodina na chrám obetovala 50 eur, bohuznáma sestra 50 eur, PBZ
 • Upratovanie kostola: Godová Helena, Urbanová Mária, Matisková Helena;  PBZ