Liturgický program na 3. adventnú nedeľu „C“

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
17.12
Pondelok
18.00 sv. omša
+ Jozef Senko, +Alžbeta
Féria
18.12
Utorok
07.00 sv. omša
Zdr. rod. Patrik Uličný
Féria
19.12.
Streda
18.00 sv. omša
Zdr. Slavomír s rod.
Féria
20.12.
Štvrtok
07.00 sv. omša
Emília, František
Féria
21.12.
Piatok
18.00 sv. omša
+ Iveta
Féria
22.12.
Sobota
18.00 sv. omša
Andrej, Mária, Andrej, Ján
Féria
23.12
Nedeľa
08.30 sv. omša
Za farnosť
 

10.30 sv. omša

4. adventná nedeľa“C“

 

  • Dnes o 13.00 pobožnosť + deviatnik k sv. Rodine
    a potom od 14.00 do 16.00 bude predvianočná sv. spoveď, prosím o dobrú prípravu;
  • Deti, ktoré chcú aj tohto roku koledovať pre Dobrú novinu – stretnutie v sobotu o 14.00 na fare;
  • Ďakujem všetkým, ktorí ste tento týždeň prichádzali na ranné rorátne sv. omše;
  • Milodary: bohuznáma rodina na chrám obetovala 100 eur, bohuznáma sestra 50 eur; z krstu Tomáša Madara rodičia obetovali 50 eur, PBZ;
  • Upratovanie kostola: Víťazková Daniela, Nemcová Valéria, Hublerová Anna, PBZ