Boh prišiel k nám, aby sa stal Cestou,
po ktorej môžeme pr
ísť k Nemu.
On sa stal Pravdou, aby sme uverili,
že n
ás nekonečne miluje.
On sa stal Životom,
aby sme dosiahli život večn
ý.


Nech sl
ávenie Vianočných sviatkov
n
ás spojí s Ježišom,
ktorý je jediná Cesta, Pravda a Život. 


Milostiplné Vianočné sviatky
a požehnan
ý rok 2019 vyprosuje

 o. Kamil