Liturgický program na 4. adventnú nedeľu „C“

 Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
24.12.
Pondelok
22:00 vigílna sv. omša v Stankovciach


24:00 polnočná sv. omša

Féria
25.12.
Utorok
08:30 sv. omša
za farnosť 

10:30 sv. omša
na úmysel kňaza

NARODENIE  PÁNA

slávnosť

Prikázaný sviatok

26.12.  
Streda
08:30 sv. omša
Zdr. Štefan, Štefan

10:30 sv. omša
za farnosť

Sv. Štefana,
prvého mučeníka

sviatok

27.12.
Štvrtok   
18:00 sv. omša
+ Mária, Jozef Popaďák
Sv. Jána,
apoštola a evanjelistu

sviatok

28.12.
Piatok
18:00 sv. omša
+ Jozef, + kňaz Michal
Sv. Neviniatok,
mučeníkov

sviatok

29.12.
Sobota
08:00  sv. omša
+
Juraj
Piaty deň oktávy
Narodenia Pána
30.12.

Nedeľa

08.30 sv. omša 
Za farnosť    

10.30 sv. omša 

1.nedeľa
po Narodení Pána

Svätej rodiny
Ježiša, Márie a Jozefa
slávnosť

  • Dnes o 14.00 pobožnosť + deviatnik k sv. Rodine;
  • Kto by mal záujem o Trojkráľovú posviacku domu, nech to nahlási v sákristii;
  • Ak by ste ešte chceli venovať milodar na kantorské a kostolnícke urobte tak prosím do konca budúceho týždňa;
  • Na budúcu nedeľu o 14.30 po pobožnosti bude vianočný koncert mládežníckeho zboru Banbino Lucci z Vranova n T.;
  • Milodary: dve bohuznáme rodiny na chrám obetovali po 50 eur, PBZ; 
  • Upratovanie kostola: Šaffová Helena, Tkáčová Marta, Kotuľáková Anna;