Liturgický program nedeľa SVÄTEJ RODINY „C“

 Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
31.12.
Pondelok
08:00 sv. omša
za starý občiansky rok  +  Eucharistická pobožnosť
 


23:00 – 24:00  Eucharistická adorácia

Féria
01.01.
Utorok
08:30 sv. omša
za  farnosť

10:30 sv. omša
zdr. Milan 
Panny Márie Bohorodičky

slávnosť

Prikázaný sviatok

02.01.  
Streda
18:00 sv. omša
+ Zuzana, Michal

Sv. Bazila Veľkého
a Gregora Nazianzkého
biskupov a učiteľov Cirkvi

spomienka

03.01.
Štvrtok   
07:00 sv. omša
+ rod. Pasterňáková

Za povolania na kňazský stav
votívna sv. omša

04.01.
Piatok
08:00 spoveď chorých

17:00 Eucharistická adorácia

18:00 sv. omša
Za živých a + čl. BBSJ

O Najsvätejšom Srdci Ježišovom

votívna sv. omša

05.01.
Sobota
07:00  Mariánske večeradlo

08:00  sv. omša
Za ružencové bratstvo 

O Panne Márii

votívna sv. omša

06.01.

Nedeľa

08.30 sv. omša 
Za farnosť  

 10.30 sv. omša 
+ Ján   

2.nedeľa
po Narodení Pána

ZJAVENIE PÁNA

slávnosť

  • Dnes o 14.00 pobožnosť
  • Po pobožnosti o 14.30h. bude vianočný koncert mládežníckeho zboru Bambino Luci z Vranova n T., po ktorom bude možné zakúpiť si ich DVD, CD alebo ich podporiť dobrovoľným príspevkom vzadu pri pokladničke. 
  • Kto by mal záujem o Trojkráľovú posviacku domu nech to ešte nahlási v sakristii;
  • Na budúcu nedeľu bude pri sv. omšiach požehnanie Trojkráľovej vody, ktorú si potom môžete zobrať do svojich príbytkov;
  • Deti na Dobrú novinu vykoledovali sumu 1.639, 33 eur;
  • Milodary:  bohuznáma rodina na chrám obetovala 50 eur, bohuznáma sestra 100 eur; bohuznáma sestra 50 eur, PBZ;
  • Upratovanie kostola: Tokárová Marta, Hájniková Marta, Kandalová Anna; PBZ;