„Devätoro“ Svätého Otca

Mnohí z nás využívajú prelom kalendárnych rokov aj na to, aby si v úvode toho nového povedali, že niečo dobré vo svojom živote umocnia, chýbajúce doplnia alebo negatívne potlačia či úplne odstránia. Všetci to poznáme: novoročné predsavzatia sú časté, populárne, ale povedzme si to aj na rovinu – zväčša nedodržané. V lepšom prípade sa presunú na nasledujúci pokus do ďalšieho roka, v tom horšom zapadnú prachom. Svätý Otec na začiatku roka zdôraznil, čo on považuje za dôležité. Jeho hodnoty môžu byť pre mnohých pri formulácií novoročných predsavzatí inšpiráciou a dobrým príkladom. A nielen pri nich.

  1. Starajte sa o svoj duchovný život, o vzťah k Bohu, ktorý je základom všetkého, čo robíme a čo sme. 
  2. Starajte sa o rodinný život a dávajte svojim deťom a drahým nielen peniaze, ale predovšetkým čas, pozornosť a lásku. 
  3. Starajte sa o svoje vzťahy s druhými, premieňajte svoju vieru v život a slová v dobré skutky, najmä voči ľuďom, ktorí to najviac potrebujú. 
  4. Starajte sa o svoj jazyk. Očistite ho od urážlivých a hanlivých slov i od slov, ktoré vyjadrujú svetský úpadok. 
  5. Liečte rany srdca olejom odpustenia. Odpúšťajte ľuďom, ktorí vás zranili, ošetrujte rany, ktoré ste spôsobili druhým. 
  6. Dbajte na svoju prácu. Vykonávajte ju s nadšením, pokorou, kompetenciou, vášňou a s vďačnosťou. 
  7. Vyvarujte sa závisti a žiadostivosti, nenávisti a negatívnych pocitov, ktoré ničia váš vnútorný pokoj a menia vás na ľudí zničených a ničiacich iných. 
  8. Majte sa na pozore pred nenávisťou vedúcou k pomste, pred lenivosťou vedúcou do existenciálnej eutanázie, pred ukazovaním prstom vedúcim k domýšľavosti, a pred neustálym sťažovaním, ktoré privádza k zúfalstvu. 
  9. Starajte sa o bratov a sestry, ktorí to potrebujú… starých ľudí, chorých, hladných, bezdomovcov a cudzincov. Podľa toho totiž budeme súdení.