Liturgický program 2. nedeľu po NARODENÍ PÁNA „C“

 Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
07.01.
Pondelok
18:00 sv. omša
Zdr. Jozef Doroš
Féria
08.01.
Utorok
07:00 sv. omša
+ Jozef, Zuzana
Féria
09.01.  
Streda
18:00 sv. omša
+ Janka

Féria

10.01.
Štvrtok   
07:00 sv. omša
+ Anna, Štefan Gut

Féria

11.01.
Piatok
18:00 sv. omša
+ Jozef Tkačik 

Féria

12.01.
Sobota
08:00  sv. omša
+ Michal, Anna
Féria
13.01.

Nedeľa

08.30 sv. omša 
Za veriacich farnosti

 10.30 sv. omša 

3.nedeľa
po Narodení Pána

Krst Krista Pána

slávnosť

  • Dnes o 14.00 pobožnosť + výmena ružencových tajomstiev;
  • Od pondelka pokračuje modlitba sv. ruženca podľa rozpisu na nástenke, začína 1. ruža;
  • Dnes o 13:00 pokračuje svätenie domov;
  • Na budúcu nedeľu pri každej sv. omši bude obnova krstných sľubov;
  • Dňa 16. 2. bude  2. Farský ples v KD, ktorý začne o 18.00 sv. omšou, od zajtra si môžete zakúpiť vstupenky u Stana Kušníra ml., kontakt na plagáte;
  • Milodary:  dve bohuznáme rodiny na chrám po 100 eur a z krstu Kataríny Murníkovej rodičia obetovali 50€ PBZ;
  • Upratovanie kostola: Dobranská Amália, Timková Mária, Lehončáková Mariana; PBZ