Liturgický program na nedeľu Krstu Krista Pána „C“

 Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
14.01.
Pondelok
18:00 sv. omša
Zdr. Daniel – 40r.
Féria
15.01.
Utorok
07:00 sv. omša
+ Mária Šaffová
Féria
16.01.  
Streda
18:00 sv. omša
+ Pavol Valovčin

sv. Jozefa
votívna sv. omša

17.01.
Štvrtok   
07:00 sv. omša
+ Jozef

sv. Antona, opáta
spomienka

18.01.
Piatok
18:00 sv. omša
Z
dr. rod. Urbanová

votívna sv. omša

19.01.
Sobota
18:00  sv. omša s platnosťou na nedeľu
Zdr. Lucia s rod. 
Féria
20.01.

Nedeľa

09.00 sv. omša v Stankovciach

 10.30 sv. omša 
+ Michal

2.nedeľa
v cezročnom období „C“

slávnosť

  • Dnes o 14.00 pobožnosť
  • Od 18. – 25.1 je v Cirkvi týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, pamätajme v modlitbách na tento úmysel;
  • 16. 2. bude  2. Farský ples v KD ktorý začne o 18.00 sv. omšou, vstupenky už nie sú, prosíme čím skôr vyplatiť rezervované vstupenky a to pre veľký záujem;
  • Kto zo snúbencov plánuje uzavretie sviatostného manželstva v našej farnosti prosím, aby sa prihlásili v úradných hodinách na farskom úrade;
  • Na budúci piatok po sv. omši bude stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí;
  • V sobotu bude stretko detí na fare;
  • Dnešnou nedeľou sa končí vianočné obdobie
  • Upratovanie kostola: Ceľuchová Marta, Dziváková Anna, Kačmárová Viera, PBZ