Liturgický program na 2. cezročnú nedeľu „C“

 Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
21.01.
Pondelok
 
22.01.
Utorok

 
23.01.  
Streda
18:00 sv. omša
+ Helena, Ján

Féria

24.01.
Štvrtok   

 

25.01.
Piatok
17:00 sv. omša
Na úmysel kňaza

Obrátenie sv. Pavla, apoštola

sviatok

26.01.
Sobota

 
27.01.

Nedeľa

08.30 sv. omša
Za veriacich farnosti 10.30 sv. omša 
+ Mária Chromá

3.nedeľa
v cezročnom období „C“

slávnosť

  • Dnes o 14.00 pobožnosť
  • Na budúcu nedeľu bude Zbierka na pastoračné centrum mládeže UPC a ACM
  • Od 18. – 25.1 je v Cirkvi týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, pamätajme v modlitbách na tento úmysel;
  • Modlitby matiek, program na nástenke;
  • Počas mojej neprítomností ma bude zastupovať farský úrad Sačurov, v prípade pohrebnej udalosti kontaktujte p. kostolníčku;
  • Kto zo snúbencov plánuje uzavretie sviatostného manželstva v našej farnosti prosím, aby sa prihlásili v úradných hodinách na farskom úrade;
  • V sobotu bude stretko detí na fare;
  • Milodary: Bohuznáma rod. na chrám 50 eur;
  • Upratovanie kostola: Balcaříková Lucia, Straková Anna, Urbanová Anna , PBZ