SDM V PANAME

Svetové dni mládeže sú medzinárodným stretnutím, ktoré organizuje Katolícka cirkev. Sú stretnutím mladých ľudí z celého sveta s pápežom v slávnostnej náboženskej a kultúrnej atmosfére. Ukazujú dynamiku Cirkvi a podávajú svedectvo o aktuálnosti Ježišovho posolstva.

Svetové dni v Paname sú v poradí už 34. svetovým dňom mladých. 

Termín: 22. – 27. január 2019.

Motto: Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova (Lk 1, 38)

 

Logo má tvar srdca, v ktorom je symbolicky naznačený panamský prieplav. Prieplav zobrazuje cestu pútnika, ktorý objavuje v Márii prostredníčku ku stretnutiu s Ježišom.

Panamu znázorňuje vrchný oblúk srdca v jej modrých odtieňoch.

V ľavej dolnej časti je pútnický kríž červenej farby.

V pravej časti je silueta Panny Márie, nad ktorou je umiestnených päť bielych bodiek symbolizujúcich päť svetadielov, z ktorých prídu mladí na tieto Svetové dni mládeže. Použité farby zodpovedajú farbám vlajky organizátorskej krajiny.

 

 

V Paname je už viac ako 160 slovenských pútnikov a v týchto dňoch prichádzajú ďalší. V pondelok už odcestujú do hlavného mesta Panama City, kde sa začne hlavný program Svetových dní mládeže. Mottom SDM 2019 je odpoveď Panny Márie pri zvestovaní: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“