SDM v Paname sa skončili

 

 „Pokiaľ budú nové generácie schopné povedať Bohu „hľa, tu som“,
pre svet bude existovať budúcnosť“.

Takto sa dnes prihovoril pápež František veriacim počas generálnej audiencie v Aule Pavla VI. Svätý Otec sa v katechéze podelil o svoje zážitky a dojmy zo šesťdňovej apoštolskej cesty v Paname, z ktorej sa vrátil len v pondelok 28. januára.

Medzi pútnikmi z celého sveta nechýbali ani Slováci, konkrétne skupina z Univerzity Komenského v Bratislave.

Tohtoročné SDM v Paname malo mariánsky charakter, jeho témou bolo Máriino fiat: „Hľa služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova“ (Lk 1,38), pripomenul pápež a skonštatoval: „Pokiaľ budú nové generácie schopné povedať Bohu „hľa, tu som“, pre svet bude existovať budúcnosť“.

Jednou z tradičných súčastí SDM je pobožnosť krížovej cesty, ktorú sa pápež modlil spolu s mladými v piatok večer. Svätý Otec sa pútnikom zídeným na generálnej audiencii zveril s malým tajomstvom:
„S niečím sa vám zverím: veľmi rád sa modlím krížovú cestu, pretože to znamená kráčať s Máriou za Ježišom. A aby som sa ju mohol pomodliť v ktorejkoľvek chvíli, vždy so sebou nosím jednu vreckovú krížovú cestu, ktorú mi darovala jedna veľmi apoštolská osoba v Buenos Aires. A keď mám čas, vezmem ju do ruky a modlím sa krížovú cestu. Aj vy sa modlite Via Crucis, pretože to znamená nasledovať Ježiša s Máriou na krížovej ceste, kde za nás, za naše vykúpenie, dal svoj život. Pri krížovej ceste sa učíme trpezlivej, tichej a konkrétnej láske. V Paname mladí niesli spolu s Ježišom a Máriou ťažobu podmienok mnohých trpiacich bratov a sestier Strednej Ameriky a celého sveta. Medzi nimi sú mnohí mladí, ktorí sú obeťami rozličných foriem otroctva a chudoby.“

Vrcholnými udalosťami SDM bola sobotná vigília a nedeľná záverečná svätá omša SDM. Svätý Otec mladých pochválil, že vedeli byť nielen preniknutí entuziazmom, ale pri eucharistickej adorácii dokázali aj zotrvať v tichu a načúvaní. Pápež pri týchto stretnutiach nazval Máriu takzvaným „influencerom“, pretože viac než ktokoľvek iný ovplyvnila dejiny sveta. Mladým Svätý Otec zároveň zdôraznil ich povolanie žiť Evanjelium dnes:

„Pretože mladí nie sú len „zajtrajškom“, nie, sú dneškom pre zajtrajšok. Nie sú len niečím „zatiaľ“, ale sú dneškom, sú súčasnosťou Cirkvi a sveta. A apeloval som tiež na zodpovednosť dospelých, aby novým generáciám nechýbala práca, komunita a rodina.“

Svätý Otec svoju katechézu zakončil nasledovným želaním:

„Nech rodina Cirkvi, v Paname
 i na celom svete, čerpá z Ducha
Svätého vždy novú plodnosť,
 aby na zemi napredovala a šírila
sa púť mladých učeníkov Ježiša Krista.“