Liturgický program na 4. cezročnú nedeľu „C“

 Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
04.02.
Pondelok
18:00 sv. omša
Zdr. Mária 85r.
Féria
05.02.
Utorok
07:00 sv. omša 
+ Jozef
Sv. Agáty,
panny a mučenice
spomienka
06.02.  
Streda
18:00 sv. omša
+ Michal, Mária
Sv. Pavla Mikiho
a spoločníkov, mučeníkov

spomienka
07.02.
Štvrtok   
07:00 sv. omša 
Zdr. Július
Za nové kňazské
a rehoľné povolania
votívna sv. omša
08.02.
Piatok
18:00 sv. omša 
Zdr. kňaz Simeon, Rastislav, Jarek

Féria
09.02.
Sobota
08:00 sv. omša
Za obrátenie Zoltána

Panny Márie v sobotu
ľubovoľná spomienka

10.02.

Nedeľa

08.30 sv. omša
Za veriacich farnosti

 10.30 sv. omša 

5.nedeľa
v cezročnom období „C“

slávnosť

  • Dnes o 14.00 pobožnosť KBM a výmena ružencových tajomstiev;
  • Dnes máme zbierku na náš chrám;
  • Na zbierku minulú nedeľu ste obetovali 277,53 Eur;
  • V pondelok po sv. omši budem písať úmysly sv. omší na mesiace február a marec;
  • V sobotu stretko detí na fare;
  • Milodary: bohuznáma sestra obetovala na chrám 50 eur;
  • Upratovanie kostola: Matisková Helena, Ihnaciková Anna, Hocmanová Blažena