Liturgický program na 5. cezročnú nedeľu „C“

 Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
11.02.
Pondelok
18:00 sv. omša
Zdr. Jozef 50r.
Preblahoslavenej
Panny Márie Lurdskej

ľubovoľná spomienka
27. svetový deň chorých

12.02.
Utorok
07:00 sv. omša 
Zdr. Simona
Féria
13.02.  
Streda
18:00 sv. omša
+ Rudolf
Sv. Jozefa
votívna sv. omša
14.02.
Štvrtok   
07:00 sv. omša 
Zdr. Mária 84r.
Féria
15.02.
Piatok
18:00 sv. omša 
+ kňaz Andrej Piškanin
Féria
16.02.
Sobota
18:00 sv. omša
s platnosťou na nedeľu

+ Ján, Mária

Panny Márie v sobotu
ľubovoľná spomienka

17.02.

Nedeľa

09.00 sv. omša v Stankovciach
Za veriacich farnosti

 10.30 sv. omša 
+ Anna, Dušan

6.nedeľa
v cezročnom období „C“

slávnosť

  • Dnes o 14.00 pobožnosť;
  • Zajtra pri sv. omši budem vysluhovať sviatosť pomazania chorých;
  • Zbierka na náš chrám bola 822,34€;
  • Úmysly sv. omší na mesiace február a marec sú už naplnené;
  • Na budúci piatok po sv. omši bude stretnutie rodičov prvoprijmajúcich detí;
  • V sobotu stretko detí na fare nebude;
  • Na budúcu sobotu bude 2. Farský ples, ktorý začneme slávenim sv. omše o 18.00h, potom sa presunieme do KD;
  • Upratovanie kostola: Širáková Daniela, Švirbeľová Anna, Urbanová Veronika