Liturgický program na 6. cezročnú nedeľu „C“

 Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
18.02.
Pondelok
18:00 sv. omša
+ Michal
Féria
19.02.
Utorok
07:00 sv. omša 
+ Juraj, Alžbeta, Juraj
Féria
20.02.  
Streda
18:00 sv. omša
+ Florián
Sv. Jozefa
votívna sv. omša
21.02.
Štvrtok   
07:00 sv. omša 
+ Július, Emanuel, František

Féria

22.02.
Piatok
18:00 sv. omša 
+ Jozefína, Anna
Katedra sv. Petra,
apoštola
sviatok
23.02.
Sobota
08:00 sv. omša
+ Jozef, Zuzana
 Sv. Polykarpa,
biskupa a mučeníka
spomienka
24.02.

Nedeľa

08.30 sv. omša
Za veriacich farnosti

 10.30 sv. omša 
+ Alžbeta

7.nedeľa
v cezročnom období „C“

slávnosť

  • Dnes o 14.00 pobožnosť;
  • Na budúcu sobotu stretko detí na fare;
  • Milodary: bohuznáma rod. na chrám obetovala 100 eur, PBZ;
  • Upratovanie kostola: Šuláková Monika, Kušnírová Anna, Danková Jozefína