Liturgický program na 7. cezročnú nedeľu „C“

 Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
25.02.
Pondelok
16:00 sv. spoveď
18:00 sv. omša

+ Michal, Mária, Ján
Féria
26.02.
Utorok
07:00 sv. omša + sv. spoveď
+ Mária, Ján
Féria
27.02.  
Streda
16:00 sv. spoveď
18:00 sv. omša
+ Pavol, Alžbeta
Sv. Jozefa
votívna sv. omša
28.02.
Štvrtok   
07:00 sv. omša + sv. spoveď chorých
+ Jozef – 10. výr.

Féria

01.03.
Piatok
17:00 Eucharistická adorácia
18:00 sv. omša
Za živých a + čl. BBSJ
O Najsvätejšom Srdci Ježišovom
votívna sv. omša

1. piatok v mesiaci

02.03.
Sobota
07:00 Mariánske večeradlo
08:00 sv. omša
Za členov ružencového bratstva
Panny Márie v sobotu

ľubovoľná spomienka

03.03.

Nedeľa

08.30 sv. omša
Za veriacich farnosti

 10.30 sv. omša 
Zdr. manželov Marián a Viera – 25r.

8.nedeľa
v cezročnom období „C“

slávnosť

  • Dnes o 14.00 pobožnosť;
  • Na budúcu sobotu stretnutie deti na fare
  • Na nástenke si môžete prečítať zoznam sponzorov nášho farského plesu, ktorým vyjadrujem svoje poďakovanie, PBZ;
  • Upratovanie kostola: Popaďáková Mária, Kušnírová Zuzana, Valovčínová Mária