Liturgický program na 1. pôstnu nedeľu „C“

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
11.03
Pondelok
18.00 sv. omša
+ Anna, Vladimír
Féria
12.03
Utorok
07.00 sv. omša
+ rod. Kačúrová
Féria
13.03.
Streda
18.00 sv. omša
+ Alžbeta, Jozef

Féria
14.03.
Štvrtok
07.00 sv. omša
Zdr. Anna
Féria
15.03.
Piatok
17.30 pobožnosť Krížovej cesty
18.00 sv. omša
Zdr. Verona Kurucová
Féria
16.03.
Sobota
18.00 sv. omša
s platnosťou na nedeľu
+
Ján
Féria
17.03
Nedeľa
09.00 sv. omša
v Stankovciach
Za farnosť

10.30 sv. omša
+ Alžbeta, Ján

14.00 pobožnosť Krížovej cesty

2. pôstna  nedeľa“C“

 

  • Dnes o 14.00 hod. pobožnosť Krížovej cesty, modlí sa spoločenstvo rodín;
  • Dnes je zbierka na charitu, za váš milodar PBZ;
  • Ďakujem všetkým, ktorí ste v utorok prichádzali na celodennú Eucharistickú poklonu pred začiatkom pôstnej doby;
  • Každý piatok a nedeľu sa budeme modliť pobožnosť Krížovej cesty podľa rozpisu na nástenke;
  • V sobotu stretnutie deti na fare;
  • Dňa 11.3 si p. kardinál Tomko pripomenie 95r. života a 70r. kňazskej vysviacky, a emeritný arcibiskup Tkáč 85r.života, 16.3 bude v Košickej katedrále ďakovná bohoslužba týchto jubilantov na ktorú ste všetci pozvaní;
  • Dňa 13.3 si pripomenieme 6.výr. zvolenia pápeža Františka do úradu najvyššieho pastiera;
  • Milodary: bohuznámy brat na chrám 50 eur, bohuznáma rod.50 eur, PBZ;
  • Upratovanie kostola: Tomková Mária, Fedorová Dagmar, Vožňáková Anna, PBZ