Liturgický program na 2. pôstnu nedeľu „C“

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
18.03
Pondelok
18.00 sv. omša
+ rod. Pitoňáková, Budzáková
Féria
19.03
Utorok
18.00 sv. omša
+ kňaz Jozef Gič
Sv. Jozefa,
ženícha Panny Márie

slávnosť

20.03.
Streda
18.00 sv. omša
Zdr. Jozef, Jozef

Féria
21.03.
Štvrtok
07.00 sv. omša
+ kňaz Tomáš Gajdoš
Féria
22.03.
Piatok
17.30 pobožnosť Krížovej cesty
18.00 sv. omša
+
Pavol, Mária, Alžbeta Cvejkušovi
Féria
23.03.
Sobota
08.00 sv. omša
+
Pavol, Pavol
Féria
24.03
Nedeľa
08.30 sv. omša
Za farnosť

10.30 sv. omša
Zdr. Michal –  70r.

14.00 pobožnosť Krížovej cesty

3. pôstna  nedeľa“C“

 

  • Dnes o 14.00 hod. pobožnosť Krížovej cesty, modlia sa pedagógovia našej základnej a materskej školy;
  • Zbierka na charitu bola 322,51€, za váš milodar PBZ;
  • p. kurátori vás prosia na budúcu nedeľu o zbierku na náš chrám PBZ;
  • Oficiálne výsledky Dobrej noviny za diecézu 177.555,68, naša farnosť 1.639 eur;
  • Upratovanie kostola: Širáková Mária, Urigová Monika, Ďurová Mária