Liturgický program na 3. pôstnu nedeľu „C“

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
25.03
Pondelok
17.30 Eucharistická adorácia
18.00 sv. omša
+ František

Zvestovanie Pána
slávnosť

26.03
Utorok
18.00 sv. omša
+ Jozef
Féria
27.03.
Streda
18.00 sv. omša
Zdr. Martin, Marián 40 r.

Féria
28.03.
Štvrtok
07.00 sv. omša
+ Vladimír
Féria
29.03.
Piatok
17.30 pobožnosť Krížovej cesty
18.00 sv. omša
Zdr. Ján 60 r.
Féria
30.03.
Sobota
08.00 sv. omša
+
Jozef 20 r.
Féria
31.03
Nedeľa
08.30 sv. omša
Za farnosť

10.30 sv. omša
+ Michal
14.00 pobožnosť Krížovej cesty

4. pôstna  nedeľa“C“

 

  • Dnes o 14.00 hod. pobožnosť Krížovej cesty, modlia sa dôchodcovia
  • 25. 3 je aj dňom počatého života, pondelok o 17.30 budeme mať moderovanú poklonu pred Sviatosťou Oltárnou;
  • Dnes je zbierka na náš chrám, za váš milodar PBZ;
  • Na budúcu sobotu v noci na nedeľu sa mení zimný čas na letný, ručičky hodiniek si posúvame o hodinu dopredu;
  • Milodary: bohuznáma Mária na chrám obetovala 100 eur; ďakujeme p. Petrušovi zo Seč. Polianky, ktorý nám prispel na veľkonočnú výzdobu;  
  • Upratovanie kostola: Popaďáková Viera, Senková Mária, Bilá Anna