Liturgický program na 4. pôstnu nedeľu „C“

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
01.04
Pondelok
16.00 Sviatosť zmierenia
18.00 sv. omša
Zdr. Mária Kudlovská

Féria

02.04
Utorok
07.00 sv. omša + Sviatosť zmierenia
+ Ján
Féria
03.04.
Streda
16.00 Sviatosť zmierenia
18.00 sv. omša
Zdr. Božena 60 r.

Féria
04.04.
Štvrtok
07.00 sv. omša
+ spoveď chorých
Božia pomoc pre Jozefa Urbana
Féria
05.04.
Piatok
17.30 pobožnosť Krížovej cesty
18.00 sv. omša
+ Eucharistická adorácia
Za živých a + čl. BBSJ
Féria
06.04.
Sobota
07.00 Mariánske večeradlo
08.00 sv. omša
Za členov ružencového bratstva
Féria
07.04.
Nedeľa
08.30 sv. omša
Za farnosť

10.30 sv. omša
Na úmysel kňaza

14.00 pobožnosť Krížovej cesty

15.00 – 17.00 Veľkonočná sv. spoveď

5. pôstna  nedeľa“C“

 

  • Dnes o 14.00 hod. pobožnosť Krížovej cesty, modlia sa muži
  • Od pondelka sa budeme modliť deviatnik k trom Košickým mučeníkom, ktorí našu farnosť navštívia v podobe relikvii na budúci týždeň utorok a v stredu;
  • Veľkonočná spoveď v našej farnosti bude na budúcu nedeľu od 15.00 do 17.00hod, rozpis spovedania je vonku na nástenke
  • Na zbierku na náš chrám ste obetovali 824.75 eur, za váš milodar PBZ;
  • V sobotu stretko detí na fare; 
  • Milodary: bohuznáma rodina na chrám obetovala 50 eur, kto z vás by chcel prispieť nejakým milodarom na veľkonočnú výzdobu môže tak urobiť vzadu do pokladničky
  • Upratovanie kostola: Novákovská Mária, Madárová Silvia, Zelinková Anna