R E L I K V I E

 

 

Relikvie sv. Košických mučeníkov
 si v našej farnosti uctíme v dňoch 9.4. – 10.4.2019

Pri návšteve relikvií možno získať odpustky
za obvyklých podmienok

  • sv. prijímanie
  • modlitba Verím v Boha
  • modlitba na úmysel Sv. Otca

 

 

Sv. Košickí mučeníci – jubileum

Prípravný rok na jubileum
7. septembra 2019 uplynie 400 rokov od mučeníckej smrti
sv. Marka Križina,
Štefana Pongráca a Melichara Grodeckého.
Pre Košickú arcidiecézu bol vyhlásený prípravný rok
na Jubileum štyristého výročia mučeníckej smrti Košických mučeníkov.
Motto prípravného roka: Obnoviť túžbu po vernosti.

 

 Apoštolská penitenciária oznámila,
že dar úplných odpustkov z príležitosti jubilea
sv. Košických mučeníkov

bude možné získať od 1. decembra 2018 do 30. novembra 2019
na týchto miestach:

Katedrála sv. Alžbety v Košiciach
Konkatedrála sv. Mikuláša v Prešove
Bazilika sv. Egídia v Bardejove
Bazilika Narodenia Panny Márie vo Vranove nad Topľou
Kostol sv. Vojtecha v Gaboltove – diecézna svätyňa
Kostol ružencovej Panny Márie – diecézna svätyňa
Kostol Najsv. Tela Pána v Stropkove – diecézna svätyňa
Kostol sv. Jakuba vo Veľkom Šariši – diecézna svätyňa
Kostol Božieho milosrdenstva v Košiciach – diecézna svätyňa  
Kostol sv. Košických mučeníkov –      Fričovce, Humenné, Košice,
                                                           Stanča, Stretava, Pusté Čemerné