Liturgický program na 5. pôstnu nedeľu „C“

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
08.04
Pondelok
18.00 sv. omša
+ Mária

Féria

09.04
Utorok
07.00 sv. omša + relikvie  sv. Košických mučeníkov
+ kňaz Jozef
Féria
10.04.
Streda
18.00 sv. omša + relikvie sv. Košických mučeníkov
Zdr. Janka

Féria
11.04.
Štvrtok
07.00 sv. omša
+ kňaz Jozef
Féria
12.04.
Piatok
17.30 pobožnosť Krížovej cesty
18.00 sv. omša
Zdr. Anna Vaľová
Féria
13.04.
Sobota
08.00 sv. omša
Zdr. Marián a Michaela
Féria
14.04.
Nedeľa
08.00 sv. omša
Za farnosť

10.30 sv. omša
Na úmysel kňaza

 14.00 pobožnosť Krížovej cesty


15.00 – 18.00 Veľkonočná sv. spoveď
v Bazilike vo Vranove n. T.

KVETNÁ NEDEĽA
nedeľa utrpenia Pána

„C“

 

  • Dnes o 14.00 hod. pobožnosť Krížovej cesty, modlia sa ženy, potom výmena ruž. tajomstiev a o 15.00 veľkonočná sv. spoveď;
  • V pondelok a utorok sa ešte modlíme deviatnik k trom Košickým mučeníkom, ktorí našu farnosť navštívia v podobe relikvii v utorok a v stredu, kedy si ich budeme môcť uctiť po každej sv.omši; kostol bude otvorený k ucteniu si relikvií modlitbou a to v utorok do 12.00 h. a potom v stredu od 12.00 h.  do večernej sv.omše;
  • Na Kvetnú nedeľu  sv. omše začíname vonku a to požehnaním ratolestí a spoločnou procesiou do chrámu;
  • Najbližšie stretko detí na fare bude v sobotu 27.4 po VN;
  • Milodary: bohuznáma rodina na chrám obetovala 100 eur, bohuznáma vdova 50 eur a bohuznáma sestra 50 eur; kto z vás by chcel prispieť nejakým milodarom na veľkonočnú výzdobu môže tak urobiť vzadu do pokladničky;
  • Upratovanie kostola: Korytková Anna, Madárová Alžbeta, Popaďáková Anna